Datu aizsardzība

Aizpildot pieteikumu formas Jūs piekrītat nodot savus personas datus (vārdu, tālruni un e-pastu) manā rīcībā.

Jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti ar mērķi sniegt Jums izvēlēto pakalpojumu, tie netiek nodoti trešajām personām.

Esam veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Jūs varat lūgt dzēst Jūsu personas datus, sazinoties ar mani pa tālruni +371 29106390 vai nosūtot ziņu uz www.stilist.lv@gmail.com.

Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.